Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Onze visie

Samen VEG uitbouwen

We willen onze samenwerking als plaatselijke gemeenten versterken. Het is ons verlangen om met elkaar in een structuur te werken die het organisch functioneren stimuleert en ondersteunt.

Als plaatselijke gemeenten staan we niet op ons zelf. Uit Handelingen en de brieven van Paulus, Johannes en Petrus komt duidelijk naar voren dat de eerste gemeenten onderling een netwerk vormden. Ook in onze tijd zijn we geen gemeente op een eiland. Vanuit onze ontstaansgeschiedenis en onze identiteit willen we als plaatselijke gemeenten samen optrekken in de VEG.

Meer over onze visie