Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Onze visie

Samen voorop gaan

We verlangen er naar dat leiders in onze middens ondersteund en aangemoedigd worden in de mooie maar uitdagende taak van het voorop gaan in onze kerken. We willen ons als leiders gescherpt weten door diepgaande omgang met elkaar, reflectie over Gods woord en gebed voor elkaar.

Als christenen hebben we één ultiem voorbeeld: Jezus Christus. Hij herdefinieerde leiderschap voor ons. Leiderschap die zichzelf volledig wegcijfert om in anderen het karakter van Christus te mogen zien ontwikkelen.

“Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.” (Mattheüs 20:26, NBV)
Voorop gaan is een bezigheid waarvan het mes aan 2 kanten snijdt:
Aan de ene kant is het iets dat beschreven staat als een nobel streven en dat erkend dient te worden. “Het is een waar woord: als iemand opziener wil worden, is dat een eerzaam streven”. (1 Timotheüs 3:1)
Anderzijds moeten we ons er terdege van bewust zijn dat leiders verantwoording moeten afleggen. “Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. (Hebreeën 13:17, NBV)

Bij leiderschap, zoals de Here Jezus dat voorstaat, mag het niet gaan om het hebben van een positie of het uitoefenen van macht. Leiders zijn voorbeelden zoals de Here Jezus voorbeeld is. “Stelt u niet heerszuchtig op tegenover de kudde, die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld” (1 Petrus 5:3)

De VEG heeft de belangrijke opdracht om de leiders van plaatselijke kerken te ondersteunen.

Meer over onze visie